Privacyverklaring

MotivAn vindt je privacy belangrijk. Je persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd. MotivAn houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige privacywetgeving.

Het belang van uw privacy

In het kader van onze dienstverlening verwerkt MotivAn persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om je te informeren over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. En is van toepassing wanneer je klant bent of bent geweest bij MotivAn. Je hebt altijd de mogelijkheid inzicht te krijgen in de gegevens die MotivAn van jou heeft. Ook kun je vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

MotivAn beschikt over persoonsgegevens van jou, die wij nodig hebben om je van dienst te kunnen zijn met onze diensten en producten, een klantrelatie tot stand te brengen en contact te onderhouden, het ontwikkelen en verbeteren van onze dienstverlening, promotie- en marketingdoeleinden en het nakomen van wettelijke verplichtingen. Ook voor het versturen van de facturen gebruiken wij je persoonsgegevens. Je gegevens worden voor geen enkel ander doeleinde gebruikt. Wij bewaren je gegevens in een goed beveiligde omgeving. Wilt je uit ons adressenbestand, dan zullen wij uw gegevens verwijderen.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

MotivAn neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@motivAn.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

MotivAn verkoopt je gegevens natuurlijk niet aan derden en verstrekt deze alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

MotivAn zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat MotivAn zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Gebruik van cookies

Net als andere websites gebruikt MotivAn cookies. Dit zijn functionele cookies om de website beter te laten werken. Analytische cookies zorgen voor een beter gebruiksgemak en tracking cookies laten ons zien wat onze websitebezoekers op de website doen. Met deze gegevens kunnen ook advertenties worden aangeboden. Je kunt je afmelden voor coorkies door je internetbrouwser zo in te stellen dat deze geen cookeis meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgelsagen via de instellingen van je browser.

Wijzigingen privacyverklaring

MotivAn kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Tot slot

MotivAn hecht belang aan een open dienstverlening. Mocht er een klacht of ontevredenheid zijn, dan hechten wij grote waarde aan dit persoonlijk met elkaar te bespreken, met als doel hier vanuit een positieve intentie uit te komen.

Mocht deze verklaring dus toch vragen oproepen, stuur dan een bericht naar info@motivAn.nl